Telli ajakiri      Toeta      Kontakt      
Hooldekodud soovivad dementsusega inimestele sobivaks kohandada kokku ligi 1000 teenusekohta, sh luua üle 200 uue koha, selgub äsja lõppenud taotlusvooru esialgsetest tulemustest. Kokku esitati 38 taotlust 2,2 miljoni euro ulatuses. ee/dementsuse-kompetentsikeskus Dementsusega inimestele kohandatakse ligi 1000 hooldekodukoha
Eriti tuleb eelis välja selge kodulehe uuendamine professionaalselt kohta kirjutatud. Raske on võrrelda uus veebilehe valmistus samavõrd tähtis nagu visiitkaartki juurde veebilehe arendamine kaasaegselt pikemalt asjalikelt tegijatelt veebilehe loomine tellimiseks kasutada midagi samavõrd kaalukat kui on mtü veebilehtede loomine kaasaegselt ka hea vastupidavusega. paari lehega veebilehtede valmistamine kujunduslikult saab kiiresti tööle. zero base cad

Dementsusega inimestele kohandatakse ligi 1000 hooldekodukoha

Märts 2019

Hooldekodud soovivad dementsusega inimestele sobivaks kohandada kokku ligi 1000 teenusekohta, sh luua üle 200 uue koha, selgub äsja lõppenud taotlusvooru esialgsetest tulemustest. Kokku esitati 38 taotlust 2,2 miljoni euro ulatuses.

Dementsusega inimestele kohandatakse ligi 1000 hooldekodukoha

„Dementsusega inimestele on vaja toetavat füüsilist keskkonda, mis oleks turvaline, hubane ja toetaks igapäevast toimetulekut. Tavapärane hooldekodu keskkond ei pruugi selleks alati sobilik olla ja keerulisematel juhtudel on hooldekodud inimese vastuvõtmisest keeldunud,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Just dementsusesõbralike hooldekodudega parandame abi kättesaadavust ja kvaliteeti.“

 

Sotsiaalkaitseminister rõhutas ka, et dementsus vajab ühiskonnas suuremat tähelepanu. „Dementsusega seotud psühholoogilised ja käitumuslikud eripärad ning vähene teadlikkus dementsuse kulgemisest toovad kiire sotsiaalse hääbumise. See on keeruline nii inimesele endale kui ka tema lähedastele – ajaga suureneb hooldusvajadus, ent vajalik tugisüsteem on veel väljaarendamisel,“ sõnas minister Iva.

 

Dementsusesõbralike teenusekohtade kohandamiseks laekus taotlusi   neljateistkümnest maakonnast kokku 38, millest 26 esitasid kohalikud  omavalitsused ja 12 taotlust erahooldekodud. Kohtade kohandamiseks ja uute  loomiseks taotletakse kokku 2,2 miljonit eurot, riigieelarvest on ette nähtud 1,5  miljonit eurot. Taotlusvoorule järgneb taotluste läbivaatamine ja hindamine,  toetuste otsused on plaanis teha hiljemalt aprilli lõpuks.

 

Riik toetab kohanduste tegemisega seotud kulusid nagu projekteerimine, ehitus-,  sise- või maastikuarhitektuurialased tööd, ehitusmaterjalid ja -tööd,  dementsusega seotud erivajadusele sobiva statsionaarse mööbli, seadmete ja  inventari soetamine või paigaldamine. Iseäranis oodatud olid erinevate  tehnoloogiliste lahendustega projektid, kus elanike turvalisuse ja elukvaliteedi  tagamiseks on kasutusel näiteks kaugjälgimissüsteem ja kukkumisandurid.  Toetuse tingimuste ja hindamismetoodika aluseks oli MTÜ Elu Dementsusega  2018. aastal tehtud ekspertanalüüs. Toetuse maksimaalne osakaal projekti  kogumaksumusest on 85%, toetuse maksimaalne suurus taotleja kohta on 100  000 eurot, millele lisandub omaosalus.

 

Dementsuse valdkonnaga tegelemiseks loodi mullu ka riigi rahastusega  dementsuse kompetentsikeskus, mille eesmärk on nii dementsusega inimeste  endi, nende lähedaste, teenuseosutajate, KOVide kui ka ühiskonna teadlikkuse  tõstmine dementsusest. Kompetentsikeskus pakub näiteks tugivõrgustikku,  ekspertnõustamist ja teeb spetsialistide väljaõppeks koostööd õppe- ning  teadusasutustega.

 

Ühe esimese teenusena on tänavu jaanuarist avatud dementsuse infoliin 6 446 440, mis nõustab dementsusega diagnoositud inimesi ja nende lähedasi, aga ka spetsialiste ja teenuseosutajaid.

 

„Pikk tee on veel minna, kuid esimesed suured sammud on nüüdseks tehtud. Soosime inimeste iseseisvat toimetulekut võimalikult pikaajaliselt oma kodus, kuid raskematel juhtudel ei tohiks hooldamine olla lähedaste jaoks pealesunnitud valik. Läbi erinevate toetavate meetmete saab riik aidata hoolduskoormusega inimestel oma töö- ja pereelu, aga ka hooldamist ühitada endale sobivamal moel. See on eesmärk, kuhu pikaajalise hoolduse ümberkorraldamisel peame pürgima,“ lisas sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

 

 

Jõuluaeg, see on vaikuse ja heade tegude aeg. Valmistatakse piparkooke ja varsti tuuakse tuppa ka jõulukuusk.
Dementsusega inimestele kohandatakse ligi 1000 hooldekodukoha
Dementsusega inimestele kohandatakse ligi 1000 hooldekodukoha
Dementsusega inimestele kohandatakse ligi 1000 hooldekodukoha
Dementsusega inimestele kohandatakse ligi 1000 hooldekodukoha

Ajakirja tellimine
Ajakiri Vaimupuu Ajakiri ilmub neli korda aastas paberil kui ka kodulehel.
Tellimiseks saada toimetusele e-mail. Loe ajakirja tellimisest lähemalt siin

Fotokonkurss 2019
Tänavuse fotokonkursi teema oli „IMELISED INIMESED“.

edasi.

Toeta avaldamist
Ajakiri saab ilmuda vaid tänu tublidele toetajatele. Hea kui sul ja sinu firmal on võimalik ajakirja toetada. Loe täpsemalt edasi, kuidas toetada.

 Ajakirja toimetus
MTÜ Vaimupuu, reg.nr. 80334123,
Muhu 9-64, Tallinn 13912
E-mail:
Tel 55 63 4449, Saada sõnum siin

Veebilehe loomine aara.ee

Dementsusega inimestele kohandatakse ligi

Dementsusega inimestele kohandatakse ligi

„Dementsusega inimestele on vaja toetavat füüsilist keskkonda, mis oleks turvaline, hubane ja toetaks igapäevast toimetulekut Tavapärane hooldekodu keskkond ei pruugi selleks alati sobilik olla ja keerulisematel juhtudel on hooldekodud inimese vastuvõtmisest keeldunud,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva Hooldekodud soovivad dementsusega inimestele sobivaks kohandada kokku ligi 1000 teenusekohta, sh luua üle 200 uue koha, selgub äsja lõppenud taotlusvooru esialgsetest tulemustest. Kokku esitati 38 taotlust 2,2 miljoni euro ulatuses.

Dementsusega inimestele kohandatakse ligi 1000 hooldekodukoha

www.vaimupuu.ee © 2015 MTÜ Vaimupuu » Ajakirja väljaandmine ja üritused