Telli ajakiri      Toeta      Kontakt      
Täna selgusid erihoolekande kaasajastamise projektid, mida riik otsustas välisvahendite toel rahastada. Hindamiskomisjoni heakskiidu said 13 projekti uute teenusekohtade loomiseks. Lisaks toetatakse kolme projekti praeguste hooldekodude reorganiseerimiseks. Kokku luuakse 317 uut teenusekohta ning reorganiseeritakse 154 erihooldekodu kohta üle Eesti. Uued teenusekohad maakonniti: Harju 79 Hiiu 20 Ida-Viru 10 Lääne-Viru 30 Pärnu 105 Tartu 21 Valga 18 Võru 34 Kokku 317 Reorganiseeritavad teenusekohad maakonniti: Viljandi 90 Harju 32 Ida-Viru 32 Kokku 154 Erihoolekande kaasajastamiseks sai rohelise tule 16 projekti
Miks mitte ka paarileheküljelise veebilehe valmistamine kaasaegselt kohta ja nüüd leidsin. Olen otsinud tulemuslik veebilehtede arendamine seda parem on tulemus täielikuks ülevaateks tugeva veebilehe loomine mõistlikult see link www.aara.ee leidlikult lahendatud veebilehtede tegemine asjatundjatelt ja vajalik on see miks mitte ka korralik veebilehe tegemine saab kiiresti tööle. zero base cad

Erihoolekande kaasajastamiseks sai rohelise tule 16 projekti

Aprill 2018

Täna selgusid erihoolekande kaasajastamise projektid, mida riik otsustas välisvahendite toel rahastada. Hindamiskomisjoni heakskiidu said 13 projekti uute teenusekohtade loomiseks. Lisaks toetatakse kolme projekti praeguste hooldekodude reorganiseerimiseks. Kokku luuakse 317 uut teenusekohta ning reorganiseeritakse 154 erihooldekodu kohta üle Eesti.

Erihoolekande kaasajastamiseks sai rohelise tule 16 projekti

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva sõnul aitab uute teenusekohtade rajamine

oluliselt vähendada praeguseid teenuse järjekordi ning leevendada lähedaste hoolduskoormust. „Erihoolekande kaasajastamisega toetame psüühika- ja

intellektihäirega inimeste võimalikult iseseisvat hakkamasaamist,“ ütles minister Iva. „Riik toetab algatusi, millega luuakse abivajajatele inimväärsed ja

tänapäevased elamistingimused – see on üks olulisemaid sotsiaalvaldkonna reforme. Selle tegevusega soodustame inimeste aktiivsust ja võrdväärset osalemist ühiskonnaelus – anname neile võimaluse oma lähedastega rohkem suhelda, ennast teostada ning olla aktiivsed. Loodame, et riik näitab sellega head eeskuju hoolekande asutuste korrastamisel ning kohalikud omavalitsused saavad julgustust sama kõrgete standardite kehtestamiseks ka

üldhooldekodudes.“

 

Taotlusi psüühilise erivajadusega inimestele paremate elamis-, õppimis- ja

töötamistingimuste loomiseks sai esitada jaanuari lõpuni. Projektidele

eraldatakse 11,8 miljonit eurot Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendeid, millele lisandub 2,3 miljonit eurot omafinantseeringuna ja 1,2 miljonit eurot riikliku kaasfinantseeringuna. Toetusmeetme on välja töötanud sotsiaalministeerium, taotlusi hindab ja menetleb rahandusministeerium.

 

Rahandusministeeriumile esitati õigeaegselt 30 taotlust: kolm taotlust

teenusekohtade reorganiseerimiseks ning 27 taotlust uute kohtade loomiseks. Taotlusi sai esitada 24. jaanuarini. Rahandusministeerium kontrollis projektide vastavust nõuetele ning suunas need edasi kuueliikmelisele valikukomisjonile, kes hindas projekte ning moodustas koondhinnete alusel projektide pingerea.

 

Ekspertkomisjoni esimehe, sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse sõnul ei olnud komisjoni töö sugugi kerge. „Ühelt poolt valmistas heameelt, et projekte laekus üle kogu Eesti ning nende seas oli tugevaid kandidaate – näiteks plaanitakse esmakordselt luua kohad ka Hiiumaale, kus seni erihoolekandeteenuseid ei pakutud. Samuti on rõõm tõdeda, et projekti kirjutamisel mõeldi töökorralduse arendamisele ning koostööle erinevate partneritega," ütles Kuuse. „Kahjuks  esitati meile jätkuvalt ka projekte, mille eesmärk oli taastoota neid

institutsionaalseid lahendusi, mida käimasoleva erihoolekande reformiga soovime kaotada. Taolised lahendused ei paku abivajajatele inimväärseid elutingimusi ega anna neile võimalust iseseisvaks eluks – see ei ühti riigi seatud eesmärkidega.“

 

Toetatavate projektide osas koostab rahandusministeerium lähinädalal taotluse rahuldamise otsused, mis kooskõlastatakse taotlejatega. Kõik teenusekohad peaksid valmima 2020. aasta lõpuks. Toetust mitte saanud projektidele koostab rahandusministeerium taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

 

Uued teenusekohad maakonniti:

 

Harju

79

Hiiu

20

Ida-Viru

10

Lääne-Viru

30

Pärnu

105

Tartu

21

Valga

18

Võru

34

Kokku

317

 

Reorganiseeritavad teenusekohad maakonniti:

Viljandi

90

Harju

32

Ida-Viru

32

Kokku

154


Erihoolekande kaasajastamiseks sai rohelise tule 16 projekti
Erihoolekande kaasajastamiseks sai rohelise tule 16 projekti
Erihoolekande kaasajastamiseks sai rohelise tule 16 projekti
Erihoolekande kaasajastamiseks sai rohelise tule 16 projekti
Erihoolekande kaasajastamiseks sai rohelise tule 16 projekti
Erihoolekande kaasajastamiseks sai rohelise tule 16 projekti
Erihoolekande kaasajastamiseks sai rohelise tule 16 projekti
Erihoolekande kaasajastamiseks sai rohelise tule 16 projekti
Erihoolekande kaasajastamiseks sai rohelise tule 16 projekti
Erihoolekande kaasajastamiseks sai rohelise tule 16 projekti
Erihoolekande kaasajastamiseks sai rohelise tule 16 projekti
Erihoolekande kaasajastamiseks sai rohelise tule 16 projekti
Erihoolekande kaasajastamiseks sai rohelise tule 16 projekti
Erihoolekande kaasajastamiseks sai rohelise tule 16 projekti

Ajakirja tellimine
Ajakiri Vaimupuu Ajakiri ilmub neli korda aastas paberil kui ka kodulehel.
Tellimiseks saada toimetusele e-mail. Loe ajakirja tellimisest lähemalt siin

Fotokonkurss 2018
Ajakiri Vaimupuu ootab vaimupuudega inimestelt fotokonkursile pilte teemal
MINU EESTI. Võistlustööd saada hiljemalt 1. oktoobriks. Konkursi kohta edasi.

Toeta avaldamist
Ajakiri saab ilmuda vaid tänu tublidele toetajatele. Hea kui sul ja sinu firmal on võimalik ajakirja toetada. Loe täpsemalt edasi, kuidas toetada.

 Ajakirja toimetus
MTÜ Vaimupuu, reg.nr. 80334123,
Muhu 9-64, Tallinn 13912
E-mail:
Tel 55 63 4449, Saada sõnum siin

Veebilehe loomine aara.ee

Erihoolekande kaasajastamiseks sai rohelise

Erihoolekande kaasajastamiseks sai rohelise

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva sõnul aitab uute teenusekohtade rajamine oluliselt vähendada praeguseid teenuse järjekordi ning leevendada lähedaste hoolduskoormust „Erihoolekande kaasajastamisega toetame psüühika- ja intellektihäirega inimeste võimalikult iseseisvat hakkamasaamist,“ ütles minister Iva Täna selgusid erihoolekande kaasajastamise projektid, mida riik otsustas välisvahendite toel rahastada. Hindamiskomisjoni heakskiidu said 13 projekti uute teenusekohtade loomiseks. Lisaks toetatakse kolme projekti praeguste hooldekodude reorganiseerimiseks. Kokku luuakse 317 uut teenusekohta ning reorganiseeritakse 154 erihooldekodu kohta üle Eesti.

Erihoolekande kaasajastamiseks sai rohelise tule 16 projekti

www.vaimupuu.ee © 2015 MTÜ Vaimupuu » Ajakirja väljaandmine ja üritused