Telli ajakiri      Toeta      Kontakt      
Kahjuks aga viib mittesobiva töö tegemine või ebasobiv töökeskkond läbipõlemise ja stressini samamoodi kui see, kui meil ei ole tööd ja eneseteostust või tunneme end kasutuna Kuidas leida sobivaim töökoht?
Samavõrd vedamine on ka veebilehe valmistamine kvaliteetselt kohta ja nüüd leidsin. Olen kuulnud lausutavat mtü veebilehe valmistamine üheks olulisemaks verstapostiks lepingud testitud veebilehe tegemine veebilehe valmistamine algupärase raamistikuga soodne veebilehtede tegemine viimistletult sealsamas on palju näiteid tohutult edasiarendatud ilusa veebilehtede uuendamine ja sealsamas kõrval ka zero base cad

Kuidas leida sobivaim töökoht?

Vaimupuu küsimustele vastas karjäärinõustaja, oktoober 2015
Kuidas leida sobivaim töökoht?
Tiina Saar-Veelmaa

Sobivaima töökoha leidmiseks on vaja esitada endale küsimusi: „Mida ma oskan?“ ja „Mida ma tahan?“ Kas on olemas spetsialist, kes aitaks vaimupuudega inimestel neid küsimusi esitada ning seejärel neid sobivaima ameti poole suunata?

Selle küsimusega tegelevad kõik karjäärinõustajad üle Eesti. Nemad valdavad meetodeid, kuidas välja uurida, mis on inimese tugevused, võimed, oskused, unistused, aga ka piirangud. Samuti oska- vad nad aidata luua tegevuskava, kuidas siis endale sobiv eneseteostus lõpuks saada.

Hea muidugi, kui neil oleks kompetents just selles valdkonnas ja koostöövõrgustik, kelle poole pöörduda.

 

Kuidas tõsta vaimupuudega inimese enesekindlust tööotsinguil?

Igal tööotsijal on omad tugevused ja ka oma nõrkused, piirangud. Selles mõttes ei erine vaimupuudega tööotsija tavalisest tööotsijast. Vaimupuudega inimese puhul on väljakutseks hoopis küsimus, kuidas võtta maha tööandjate hirme ja aidata neil näha koostöökohti, võimalusi vaimupuuetega inimeste kaasamiseks. Ilmselt oleme siin ühiskonnana kinni veel teatud stereotüüpides.

 

Paljud vaimupuudega inimesed töötavad edukalt abitöölistena, koristajatena, saavad hakkama välitöödel või spetsiaalsetel juhendatud töökohtadel, tööinkubaatorites, nad on omanäolised kunstnikud ja nii edasi – aga kas nad saaksid ka töötada näiteks mõne hotelli administratsioonis või IT-s?

Usun, et paljude tööandjate jaoks jooksebki sealt kuskilt arusaamise piir, et nad ei taju tegelikke võimalusi, on palju hirme ja eelarvamusi.

Enesekindlust annavad teadmised oma võimalustest ja piirangutest. Pingeid võtaks maha ka see, kui erivajadusega inimene ise suudaks selgitada ja anda märku, mida vajab. Tuleb olla avatud ja harida tööandjaid endaga sobivalt käituma. Töösuhe on väärtuste vahetamine – töötaja loob väärtust, tööandja tasub selle eest rahalises väärtuses vastu. Kui töötaja tunnetab end kui väetit ja õnnetut, keda tuleb mõista ja aidata, siis ei ole enam tegemist võrdse töösuhtega. Töötaja paneb end sellisel juhul juba ette kannataja rolli ja see muudab kogu töösuhte pingeliseks.

Indu annavad alati juurde edulood, teiste õnnestumised ja kogemused, millest õppida. Sellepärast võiksid vaimupuudega inimesed, nii need, kes tööd otsivad kui need, kes on juba leidnud, omavahel neist teemadest tööklubides rääkida. Ka kogemusnõustamine oleks abiks inimeste poolt, kes on samast kogukonnast.

Loomulikult peaks ka ühiskonna tasemel veelgi avatumalt rääkida kogu temaatikast, võimalustest ja piirangutest.

 

Kuidas lahendada olukorda, kus tööandja ei näe põhjust/võimalust maksta töötajale rohkem kui vaid miinimumpalka, kuna tegemist on vaimupuudega inimesega?

Sellisel juhul oleks tark pöörduda tööinspektsiooni ja küsida asjatundlikku nõu sealt. Ettevõtete palgapoliitikatel on alati palju erinevaid nüansse, oluline on selgeks saada, mis on tegelik loodav väärtus ja kas tasu selle eest on õiglane, kas palgatase on organisatsiooni tasemel võrdne teiste sama tööd tegevate inimestega.

Töövõimereformiga loodetakse hinnata vaimupuudega inimese võimekust ja suutlikkust. Kuidas kindlustada, et võimekus ja eelistused omavahel sobiksid? Kõik vaimupuudega inimesed ei taha ju olla „kärulükkajad“ ja koristajad, kuigi nad sellega hakkama saavad.

Hindamiseks on vaja pädevaid meetodeid. Suur oht on inimestele liiga teha, kui mängus on ka toetused ja elamise turvalisus.

Minu nägemust mööda on tegemist kahe erineva asjaga – üks asi on võimekus ja suutlikkus tööturul hakkama saada, teine aga soov – mida ma üldse tööturul teha tahan ja saan. Sarnane retoorika on tekkinud ka tavatöötute puhul, kus töötuna arvel olevad inimesed tunnevad survet, kui nad piisavalt kiiresti ei leia huvipakkuvat erialast tööd või ei suuda ümber õppida uue karjääri suunas.

Meil eksisteerib ikka veel uskumus, et iga töö on väärt tegemist, liiati kui sul tööd pole. Kahjuks aga viib mittesobiva töö tegemine või ebasobiv töökeskkond läbipõlemise ja stressini samamoodi kui see, kui meil ei ole tööd ja eneseteostust või tunneme end kasutuna.

Jõuluaeg, see on vaikuse ja heade tegude aeg. Valmistatakse piparkooke ja varsti tuuakse tuppa ka jõulukuusk.
Kuidas leida sobivaim töökoht?
Kuidas leida sobivaim töökoht?
Kuidas leida sobivaim töökoht?
Kuidas leida sobivaim töökoht?

Ajakirja tellimine
Ajakiri Vaimupuu Ajakiri ilmub neli korda aastas paberil kui ka kodulehel.
Tellimiseks saada toimetusele e-mail. Loe ajakirja tellimisest lähemalt siin

Fotokonkurss 2019
Tänavuse fotokonkursi teema oli „IMELISED INIMESED“.

edasi.

Toeta avaldamist
Ajakiri saab ilmuda vaid tänu tublidele toetajatele. Hea kui sul ja sinu firmal on võimalik ajakirja toetada. Loe täpsemalt edasi, kuidas toetada.

 Ajakirja toimetus
MTÜ Vaimupuu, reg.nr. 80334123,
Muhu 9-64, Tallinn 13912
E-mail:
Tel 55 63 4449, Saada sõnum siin

Veebilehe loomine aara.ee

Kuidas leida sobivaim töökoht?

Kuidas leida sobivaim töökoht?

Tiina Saar-Veelmaa Sobivaima töökoha leidmiseks on vaja esitada endale küsimusi: „Mida ma oskan?“ ja „Mida ma tahan?“ Kas on olemas spetsialist, kes aitaks vaimupuudega inimestel neid küsimusi esitada ning seejärel neid sobivaima ameti poole suunata? Selle küsimusega tegelevad kõik karjäärinõustajad üle Eesti Nemad valdavad meetodeid, kuidas välja uurida, mis on inimese tugevused, võimed, oskused, unistused, aga ka piirangud

Kuidas leida sobivaim töökoht?

www.vaimupuu.ee © 2015 MTÜ Vaimupuu » Ajakirja väljaandmine ja üritused