Telli ajakiri      Toeta      Kontakt      
EQUASS on Euroopa kvaliteedijuhtimise süsteem, mis aitab hinnata ja edendada sotsiaalteenuste kvaliteeti. EQUASSi märk antakse neile sotsiaalteenuste osutajatele, kelle teenused vastavad EQUASSi kvaliteedi nõuetele. Osakond Eakate Avahoolduskeskus Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing EIT Tugiliisu Kärdla Sotsiaalkeskus Marienthali Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskus MTÜ Lastekeskus Tähetorn MTÜ Papaver Narva Hooldekodu OÜ Aarika SA Maarja Küla SA Nõo Hooldekodu SA Taheva Sanatoorium SA Tuletorn Fond SA Viljandimaa Hoolekandekesku SOS Lasteküla Eesti Ühing / Põltsamaa Lasteküla Tallinna Laste Turvakeskus Tallinna Tugikeskus Juks Tartu Emajõe Kool Tartu Hiie Kool Tõrva Kodu / AS Hoolekandteenused Uuemõisa Kodu / AS Hoolekandeteenused Mis on QUASS?
Hooga alustades kodulehe tegemine odavalt sest nüüd on konkreetne aadress. Veebimaastikul on kindlasti selge kodulehe valmistus on pakkumine sisukuse poolest hobi jaoks veebilehe valmistamine kiiresti kodulehtede valmistamine algupärase raamistikuga paarileheküljelise kodulehtede loomine on samavõrd toimetatav uuendustele avatud efektiivne veebilehe valmistamine asjatundjatelt seda artiklit tasub lugeda. zero base cad

Mis on QUASS?

Keiu Talve, Sotsiaalteenuste Kvaliteedi Keskus, oktoober 2015

EQUASS on Euroopa kvaliteedijuhtimise süsteem, mis aitab hinnata ja edendada sotsiaalteenuste kvaliteeti. EQUASSi märk antakse neile sotsiaalteenuste osutajatele, kelle teenused vastavad EQUASSi kvaliteedi nõuetele.

Mis on QUASS?

EQUASSi väljatöötamist alustas Euroopa Rehabilitatsiooni Platvorm juba 1992. aastal, kuna olemasolevad kvaliteedijuhtimise süsteemid ei sobinud täiel määral sotsiaalsektori vajadustele. Süsteemi väljatöötamisel kaasati sotsiaalteenuste ning kvaliteedi spetsialiste, eksperte ja asjatundjaid erinevatest Euroopa riikidest. Protsess võttis aega ligi kümme aastat.

Praeguseks on EQUASSil 2 taset: Assurance ehk baastase ja Excellence ehk kõrgem tase. Eestis rakendatakse hetkel vaid baastaseme kvaliteedisüsteemi ja seda tehakse alates 2010. aastast Euroopa Sotsiaalfondi rahastuse toel.

 

Kes EQUASSi märki välja annab ja mis alustel?

EQUASS kvaliteedisüsteemi ainsaks omanikuks on EQUASS Euroopa ehk Euroopa Rehabilitatsiooni Platvorm. Eestis on alates 2012. aastast kohalikuks litsentsihoidjaks Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses tegutsev Sotsiaalteenuste kvaliteedi keskus. Vaid neil on õigus antud süsteemi Eestis levitada.

EQUASS kvaliteedimärgi saavad need sotsiaalteenuse osutajad, kelle teenused vastavad 10-le etteantud kvaliteedi põhimõttele ning 50-le kriteeriumile, mis on lahti seletatud EQUASS põhimõtete ja kriteeriumite dokumendis.

 

Mida peab EQUASSi märgi saamiseks tegema ja kas nõuded on ranged?

Põhimõtetele vastavust kontrollib EQUASSi audiitor, kes viib asutuses läbi auditi. Küsitletakse juhtkonda, töötajaid, kliente ning rahastajaid ja koostööpartnereid. Samuti vaatab audiitor asutuse dokumentatsiooni.

Enne auditit peab asutus kindlasti üle vaatama kõik oma tegevused ning protsessid, et need oleksid kvaliteedi põhimõtetega vastavuses. Selles aitab märgitaotlejaid kohalik Sotsiaalteenuste kvaliteedi keskus, pakkudes koolitusi, kogemuskohtumisi, asutuste külastusi ning muid seminare ja infoüritusi. EQUASS konsultandid on abiks ka teenuse osutajate igapäevaelu mõtestamisel kvaliteedi kontekstis.

Nõuded iseenesest ei ole ranged. Antud kvaliteedisüsteem on piisavalt paindlik, et sobida suurtele ja väikestele asutuste ning erinevaid teenuseid pakkuvatele asutustele. Näiteks on kvaliteedisüsteemi rakendanud asenduskodud, erihoolekandeteenuse osutajad, rehabilitatsiooniteenuse osutajad ning hooldekodud ja ka väikesed MTÜd, eraettevõtted ning suuremad riigi või kohaliku omavalitsuse asutused.

Kõige olulisem kvaliteedi põhimõtete rakendamisel on see, et asutuse juhtkond oleks kvaliteedi põhimõtete osas pühendunud, töötajad oleksid protsessi kaasatud ning fookuses oleks igapäevased tegevused.

Kvaliteet ei ole kunagi midagi ekstra, millega tegeleda – see ongi igapäevaelu.

 

Mida tähendab see märk kliendi jaoks?

Kliendi jaoks tähendab see kvaliteedimärk, et teenusepakkuja on kõrgel tasemel ning teenuseid pakutakse kliendi vajadustest lähtuvalt, individuaalse plaani ja eesmärkide alusel, kliendi õigusi kaitstes ning austades, eetilisi põhimõtteid järgides, klienti ja tema lähedasi igati teenuse osutamisse kaasates, eesmärkide elluviimiseks sobivaid sekkumisi/tegevusi pakkudes ning parima tulemuse saavutamise nimel pingutades.

Kindlasti ei tähenda kvaliteetne teenus seda, et kliendi eest tehakse kõik ära. Vastupidi: oluline on klienti piisavalt toetada, et ta saaks ise otsustada, ise teha, ise mõelda, ise rääkida ja arvamust avaldada ning ise vastutada. Sel juhul on klient jõustatud ja tulemused kõige paremad.

 

Kui paljud organisatsioonid Eestis kannavad seda märki? Kui levinud on see märk mujal maailmas?

Eestis on hetkel ligi 80 teenuse osutajat, kes rakendavad või on rakendanud EQUASS kvaliteedisüsteemi. Hetkel on 43 kehtiva sertifikaadiga teenuse osutajat (kuna sertifikaat kehtib 2 aastat, siis osadel asutustel on tänase seisuga see aegunud).

Kogu Euroopa ulatuses rakendatakse antud kvaliteedisüsteemi 12 Euroopa riigis ja 2014. a lõpu seisuga oli 495-l asutusel EQUASS Assurance või Excellence kvaliteedimärk. See ühtlasi tähendab, et 128 000 kliendile osutatakse EQUASS kvaliteedi põhimõtetele vastavaid teenuseid.

 

Rohkem infot EQUASS kvaliteedisüsteemi kohta Eestis ja mujal saab järgnevatelt kodulehtedelt: www.equass.ee ja www.equass.be

 

EQUASS kvaliteedisüsteemi rakendamist Eestis toetab Euroopa Sotsiaalfond läbi programmi TAT „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2015-2020“.

 

EQUASSi süsteemi põhimõtteid edukalt rakendanud asutuses:

 • on juhtimine korras ja otsuste tegemise protsess on läbimõeldud ning läbipaistev
 • on töötajad pühendunud, hoitud ning motiveeritud
 • klientide õigused on kaitstud ning kohustused klientidele teada
 • järgitakse eetilisi põhimõtteid
 • kaasatakse teenuste pakkumisse ning arendamisse koostööpartnereid, töötajaid ning kliente ja vajadusel nende lähedasi. Samuti on oluline, et kõik need osapooled oleksid rahulolevad
 • lähtutakse töös klientidega isikukesksuse põhimõttest ning arvestatakse klientide individuaalsete vajadustega
 • vaadatakse klienti tervikuna ja teenus on suunatud elukvaliteedi tõstmisele või säilitamisele
 • on tegevused eesmärgistatud ning saavutatakse oodatud tulemusi
 • arendab pidevalt oma teenuseid ja võtab kasutusele uudseid lahendusi, et saavutada veelgi paremaid tulemusi

2014. aastal alustasid või jätkavad kvaliteedisüsteemi rakendamist järgmised asutused:

 1. Ambromed Grupp OÜ
 2. AS AA-LAN
 3. AS Hoolekandeteenused / Vääna-Viti Kodu
 4. AS Põlva Haigla / Taastusravi - ja rebailitatsioonikeskus
 5. AS WASA, Taastusravi ja rehab. Osakond
 6. Eakate Avahoolduskeskus
 7. Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing
 8. EIT Tugiliisu
 9. Kärdla Sotsiaalkeskus
 10. Marienthali Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskus
 11. MTÜ Lastekeskus Tähetorn
 12. MTÜ Papaver
 13. Narva Hooldekodu
 14. OÜ Aarika
 15. SA Maarja Küla
 16. SA Nõo Hooldekodu
 17. SA Taheva Sanatoorium
 18. SA Tuletorn Fond
 19. SA Viljandimaa Hoolekandekesku
 20. SOS Lasteküla Eesti Ühing / Põltsamaa Lasteküla
 21. Tallinna Laste Turvakeskus
 22. Tallinna Tugikeskus Juks
 23. Tartu Emajõe Kool
 24. Tartu Hiie Kool
 25. Tõrva Kodu / AS Hoolekandteenused
 26. Uuemõisa Kodu / AS Hoolekandeteenused

 

Jõuluaeg, see on vaikuse ja heade tegude aeg. Valmistatakse piparkooke ja varsti tuuakse tuppa ka jõulukuusk.
Mis on QUASS?
Mis on QUASS?
Mis on QUASS?
Mis on QUASS?

Ajakirja tellimine
Ajakiri Vaimupuu Ajakiri ilmub neli korda aastas paberil kui ka kodulehel.
Tellimiseks saada toimetusele e-mail. Loe ajakirja tellimisest lähemalt siin

Fotokonkurss 2019
Tänavuse fotokonkursi teema oli „IMELISED INIMESED“.

edasi.

Toeta avaldamist
Ajakiri saab ilmuda vaid tänu tublidele toetajatele. Hea kui sul ja sinu firmal on võimalik ajakirja toetada. Loe täpsemalt edasi, kuidas toetada.

 Ajakirja toimetus
MTÜ Vaimupuu, reg.nr. 80334123,
Muhu 9-64, Tallinn 13912
E-mail:
Tel 55 63 4449, Saada sõnum siin

Veebilehe loomine aara.ee

Mis on QUASS?

Mis on QUASS?

EQUASSi väljatöötamist alustas Euroopa Rehabilitatsiooni Platvorm juba 1992 aastal, kuna olemasolevad kvaliteedijuhtimise süsteemid ei sobinud täiel määral sotsiaalsektori vajadustele EQUASS on Euroopa kvaliteedijuhtimise süsteem, mis aitab hinnata ja edendada sotsiaalteenuste kvaliteeti. EQUASSi märk antakse neile sotsiaalteenuste osutajatele, kelle teenused vastavad EQUASSi kvaliteedi nõuetele.

Mis on QUASS?

www.vaimupuu.ee © 2015 MTÜ Vaimupuu » Ajakirja väljaandmine ja üritused