Telli ajakiri      Toeta      Kontakt      
Töövõimereformi jõustumisel hakkab Töötukassa jõulisemalt tegelema tööalase rehabilitatsiooniga ning sotsiaalkindlustusametile (SKA) jääb sotsiaalne rehabilitatsioon. ee Sotsiaalkaitseameti uued teenused 2016. aastal
Kõlab isegi uskumatult lakoonilise kodulehtede uuendamine siis tasub põhjalikumalt vaadata. Miks mitte ka testitud veebilehe valmistamine kaasaegselt ja see ei ole juhuslik sisukuse poolest firma netilehtede tegemine www.aara.ee pühendunud looming mahukama kodulehtede tegemine põhjalikult osutab mitmeid eeliseid sisukuse poolest kodulehe tegemine asjatundjatelt väga hea pakkumine. zero base cad

Sotsiaalkaitseameti uued teenused 2016. aastal

Tekst: Regina Salmu, Sotsiaalkaitseameti kommunikatsiooninõunik Teksti on Vaimupuu poolt lühendatud., detsember 2015

Töövõimereformi jõustumisel hakkab Töötukassa jõulisemalt tegelema tööalase rehabilitatsiooniga ning sotsiaalkindlustusametile (SKA) jääb sotsiaalne rehabilitatsioon.

Sotsiaalkaitseameti uued teenused 2016. aastal

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus toetab inimest puudega kohanemisel, uute toimetulekuoskuste õppimisel, psühholoogilise tasakaalu saavutamisel ja sobiva abivahendi valikul. Teenust korraldab SKA ning rahastab riik. Teenuse eesmärk on saavutada toimetuleku paranemine sellise terviseolukorra juures, mis inimesel on, kuid samas ei ole see teenus mõeldud tervise parandamiseks või haiguste ravimiseks.

 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni taotlemiseks tuleb esitada taotlus Sotsiaalkindlustusametile. SKA töötaja võtab seejärel ise ühendust, et leppida kokku vestluse aeg. Nimelt jõustub 2016. aastal täisealiste puudega inimeste puhul sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamisel oluline  seadusemuudatus – rakendub rehabilitatsiooni vajaduse hindamine.

 

SKA ei hinda rehabilitatsioonivajadust juhul, kui rehabilitatsioonivajaduse otsus on tehtud kuni 31.12.2015 ja isikul on kehtiv rehabilitatsiooniplaan.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse hindamine

Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse vajaduse hindamine on juhtumikorraldaja poolt vestluse vormis läbiviidav hindamine. SKA juhtumikorraldaja, kes kasutab selleks otstarbeks koostatud küsimustikku, selgitab koostöös inimesega välja, millised on tema terviseolukorrast tingitud raskused igapäevases toimetulekus. Koos otsustatakse, kas inimene vajab sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust või teisi toetavad teenused, näiteks tervishoiuteenust.

Kui hindamisel selgub, et inimene vajab rehabilitatsiooniteenust, abistab juhtumikorraldaja rehabilitatsioonieesmärgi sõnastamisel ja sobiva rehabilitatsiooniasutuse või -programmi valikul. Nii valmib esmane tegevuskava vajalikest teenustest. Inimene peab ise võtma 60 päeva jooksul teenuseosutajaga ühendust, et leppida kokku teenuse osutamiseks sobilik aeg.

 

Teenuse rahastamine ja korraldus

Sotsiaalkindlustusamet tasub teenuse osutajale sotsiaalse rehabilitatsiooni eest vastavalt iga inimese vajadustele, kuid mitte rohkem kui 1395 (tööealistele psüühikahäirega isikutele kuni 2325) eurot kalendriaastas. Juhul, kui teenust osutatakse rehabilitatsiooni programmina, siis 16-a ja vanema isiku limiit aastas on  kuni 1000 €.

 

Sõidu- ja majutuskulud

2016 sõidukulu hüvitamine toimub senise korra järgi – hüvitist tuleb taotleda ja esitada kuludokumendid. Sõidukulu hüvitatakse taotlejale ja saatja vajadusel ka saatjale. Sõidukulu hüvitatakse kuni 41,55 eurot kalendriaastas nii teenusele suunatule kui saatjale.

Ööpäevaringne majutus õigustatud isikule ja alla 16-a isiku saatjale 23,97 € ööpäevas ja 119,85 € ühes kalendriaastas, kusjuures erandiks on psüühikahäiretega inimesed, kellele hüvitatakse kuni 838,95 € ühes kalendriaastas.

 

Teenustele saamise järjekord

Alates 2016. aastast liigub uue korra järgi raha koos inimesega. Juhul, kui eelarves raha ei ole, paneb SKA inimese järjekorda (teenusele taotleja saab otsuse koos järjekorda lisamise teatega ja otsusele ei lisata maksumuse andmeid). Eelarvesse raha lisandumisel SKA teavitab isikut järjekorra saabumisest – isik saab järjekorra saabumise teate koos maksumuse andmetega.  Järjekorra pikkus kuni 1 aasta. 

2016. aastal lisandub kolm uut sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust

Arsti teenus (ainult individuaalne):

-          isiku terviseolukorra hindamine ja terviseolukorrast lähtuv nõustamine rehabilitatsiooniprotsessi vältel.

-          Rehabilitatsioonispetsialistide nõustamine valitud meetmete ja sekkumiste osas, terviseolukorrast lähtuv näidustuste ja vastu näidustuste määratlemine.

-          Võrgustikuliikmete (sh pere) konsulteerimine, toetamaks isikut rehabilitatsioonieesmärkide saavutamisel (konsulteerib isikut ja tema võrgustikuliikmeid tulenevalt rehabilitatsiooni tulemustest ja mõjudest terviseolukorrale).

-          Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ning kasutama õpetamine.

Teenus ei sisalda arstliku raviplaani koostamist ja diagnoosi määramist, raviprotseduuride tegemist, retsepti väljastamist, eriarsti vastuvõtule ega täiendavatele uuringutele suunamist.

Õe teenus:

-          Tervise ja enese eest hoolitsemise alane teavitus, nõustamine, haigusteadlikkuse hindamine, haiguse ja sümptomitega toimetuleku õpetamine, riskikäitumise juhtimine, isiku lähivõrgustiku nõustamine isiku ja/või tema esindaja juuresolekul/loal terviseprobleemidega toimetulekuks ja toetamiseks.

-          Rehabilitatsioonispetsialistide nõustamine valitud meetmete ja sekkumiste osas (näidustuste ja vastu näidustuste määratlemine lähtudes terviseolukorrast).

-          Võrgustikuliikmete  nõustamine, konsulteerimine (motiveerimine) toetamaks isikut rehabilitatsioonieesmärkide saavutamisel. 

-          Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ning kasutama õpetamine.

Teenus ei sisalda täiendavatele uuringutele saatmist, raviprotseduuride tegemist ning retsepti väljastamist.

Kogemusnõustaja teenus:

-          Nõustamine sarnase puude, terviseolukorra kogemuse või erivajadusega inimese poolt, kes on läbinud vastava ettevalmistuse.

-          Teadmiste ja kogemuste vahetus ning  nõustamine, emotsionaalse, sotsiaalse ja/või praktilise toe pakkumine

Teenus on mõeldud psühhosotsiaalselt keerulises olukorras olevatele inimestele ja nende lähedastele, kes vajavad suunamist asjakohase abi juurde, kogemuslikke teadmisi ja informatsiooni,  teadmist ja kogemust, et nad ei ole oma eripäraga üksi, võimalust saada lootust ja õppida sarnase kogemusega inimestelt. Kogemusnõustaja kuulub rehabilitatsioonimeeskonda ja on läbinud vastava koolituse.

Lisainfot leiab www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Jõuluaeg, see on vaikuse ja heade tegude aeg. Valmistatakse piparkooke ja varsti tuuakse tuppa ka jõulukuusk.
Sotsiaalkaitseameti uued teenused 2016. aastal
Sotsiaalkaitseameti uued teenused 2016. aastal
Sotsiaalkaitseameti uued teenused 2016. aastal
Sotsiaalkaitseameti uued teenused 2016. aastal

Ajakirja tellimine
Ajakiri Vaimupuu Ajakiri ilmub neli korda aastas paberil kui ka kodulehel.
Tellimiseks saada toimetusele e-mail. Loe ajakirja tellimisest lähemalt siin

Fotokonkurss 2019
Tänavuse fotokonkursi teema oli „IMELISED INIMESED“.

edasi.

Toeta avaldamist
Ajakiri saab ilmuda vaid tänu tublidele toetajatele. Hea kui sul ja sinu firmal on võimalik ajakirja toetada. Loe täpsemalt edasi, kuidas toetada.

 Ajakirja toimetus
MTÜ Vaimupuu, reg.nr. 80334123,
Muhu 9-64, Tallinn 13912
E-mail:
Tel 55 63 4449, Saada sõnum siin

Veebilehe loomine aara.ee

Sotsiaalkaitseameti uued teenused 2016

Sotsiaalkaitseameti uued teenused 2016

Sotsiaalne rehabilitatsioon Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus toetab inimest puudega kohanemisel, uute toimetulekuoskuste õppimisel, psühholoogilise tasakaalu saavutamisel ja sobiva abivahendi valikul Teenust korraldab SKA ning rahastab riik Töövõimereformi jõustumisel hakkab Töötukassa jõulisemalt tegelema tööalase rehabilitatsiooniga ning sotsiaalkindlustusametile (SKA) jääb sotsiaalne rehabilitatsioon.

Sotsiaalkaitseameti uued teenused 2016. aastal

www.vaimupuu.ee © 2015 MTÜ Vaimupuu » Ajakirja väljaandmine ja üritused