Telli ajakiri      Toeta      Kontakt      
Tallinna linn on alati olnud üks aktiivsemaid omavalitsusi Eestis, kes puuetega inimesi märkab, nende probleemidele julgelt otsa vaatab ja neid probleeme ka lahendab. Sel aastal eraldati Tallinna eelarvest rohkem raha puuetega inimeste jaoks, et renoveerida JUKSi ja Vaimse Tervise Keskuse ruume Tallinn kuulutas 2015. aasta puuetega inimeste aastaks
Kui valminud tulemus on veebilehe tegemine kvaliteetselt kohta ja nüüd leidsin. Olen alatasa täheldanud organisatsioonile veebilehtede programmeerimine kaasaegselt üheks olulisemaks verstapostiks juurde kodulehe valmistamine asjatundjatelt lihtsa kodulehe valmistamine paljudel juhtudel veebilehe tegemine tasub vaeva kiiresti ära mis on kodulehtede valmistus kujunduslikult saab kiiresti tööle. zero base cad

Tallinn kuulutas 2015. aasta puuetega inimeste aastaks

Merike Martinson, Tallinna abilinnapea, märts 2015

Tallinna linn on alati olnud üks aktiivsemaid omavalitsusi
Eestis, kes puuetega inimesi märkab, nende probleemidele julgelt otsa vaatab ja neid probleeme ka lahendab.

Tallinn kuulutas 2015. aasta puuetega inimeste aastaks
Merike Martinson, Tallinna abilinnapea

Idee 2015. aasta Tallinna linnas puuetega inimeste aastaks nimetada sai alguse juba eelmise aasta kevadel, kui kohtusin puuetega inimestega ja neid esindavate organisatsioonide esindajatega. Pärast ideele laiema toetuse saamist asusime koostöös erinevate asutuste ja organisatsioonidega välja töötama 2015. aastal Tallinnas puuetega inimestele suunatud ürituste ja tegevuste kava. Täna on see valmis ja Tallinna linnavalitsuse poolt kinnitatud ning puuetega inimestele tutvumiseks ja kõigile teistele huvilistele ning koostööpartneritele edastatud, et soovijad saaksid aegsasti oma plaane seada ja üritustel kaasa lüüa. On ju meie kõigi ühine eesmärk see, et puuetega inimesi ja nende lähedasi rohkem tunnustataks ja et tallinlaste teadlikkus tõuseks, et puuetega inimesed tunneksid end Tallinna linnas paremini.

Puuetega inimestele suunatud rahalised vahendid suurenesid tänavuses linnaeelarves võrreldes eelmise aastaga teiste sihtgruppidega (eakad, lastekaitse, suurpered) kõige enam. Investeeringuteks ette nähtud vahenditest valmivad 2015. aastal Tugikeskus JUKS uued renoveeritud ruumid Mustamäel, teise sotsiaalobjektina alustasime jaanuarikuus Vaimse Tervise Keskuse Hooldekodu tee 2 asuva hoone renoveerimisega, et saaksime juba sel aastal laiendada ööpäevaringset teenust abivajajatele.

Oleme välja töötanud Tallinna ligipääsetavuse strateegia aastateks 2016-2020 põhialused ja loodame selle väga põhjaliku ja vajaliku strateegia sel aastal ka vastu võtta

Sotsiaalhoolekandesüsteemis töötavad sotsiaaltöötajad on väga jõudsalt arendanud puuetega inimestele suunatud teenuseid ja tegevusi. Kindlasti aitas sellele kaasa ka eelmisel aastal riigis laiemalt üles kerkinud puuetega inimesi puudutav problemaatika. Selle näiteks olid tulised arutelud ja väitlused puuetega inimeste tööhõive ja laiemalt töövõimereformiga seotud teemadel. Samuti toimusid emotsionaalsed arutelud omastehoolduse teemal. Nende puuetega inimestele oluliste probleemidega tegelemist ja lahendamist on riik aastaid edasi lükanud või oma ülesanded  omavalitsustele lahendada jätnud.

Puuetega inimestest elanike arv kasvab Tallinnas igal aastal. Täna elab Tallinna linnas üle 28 tuhande puuetega inimese. Pakkuda kõigile võrdväärset kvaliteetset teenust on Tallinna linna hoolekandesüsteemile suureks väljakutseks. Puuetega inimestel peavad olema samasugused võimalused oma igapäevaelu elamiseks, nagu teistel tallinlastel. See on ka põhjus, miks on Tallinna alanud aastal sotsiaalhoolekande valdkonna eelarve vahendeid suurendanud.

Kohtumistel puuetega inimestega öeldakse tihti, et Tallinna linnas on puuetega inimestele suunatud teenused ja meie asutustes pakutavad sotsiaalteenused ühed Eesti parimad. Kuid see ei tähenda, et arenguruumi ei oleks. Selle nimel ka pingutame ja kindlasti saame mõned probleemid ka ühiselt paremini lahendatud.

 

Tallinna linnavalitsus püüab igal võimalusel toetada puuetega inimesi. Merike Martinsoni sõnul peab puuetega inimestel olema sama palju õigusi ja võimalusi, nagu teistel inimestel. Sel aastal eraldati Tallinna eelarvest rohkem raha puuetega inimeste jaoks, et renoveerida JUKSi ja Vaimse Tervise Keskuse ruume.

Jõuluaeg, see on vaikuse ja heade tegude aeg. Valmistatakse piparkooke ja varsti tuuakse tuppa ka jõulukuusk.
Tallinn kuulutas 2015. aasta puuetega inimeste aastaks
Tallinn kuulutas 2015. aasta puuetega inimeste aastaks
Tallinn kuulutas 2015. aasta puuetega inimeste aastaks
Tallinn kuulutas 2015. aasta puuetega inimeste aastaks

Ajakirja tellimine
Ajakiri Vaimupuu Ajakiri ilmub neli korda aastas paberil kui ka kodulehel.
Tellimiseks saada toimetusele e-mail. Loe ajakirja tellimisest lähemalt siin

Fotokonkurss 2019
Tänavuse fotokonkursi teema oli „IMELISED INIMESED“.

edasi.

Toeta avaldamist
Ajakiri saab ilmuda vaid tänu tublidele toetajatele. Hea kui sul ja sinu firmal on võimalik ajakirja toetada. Loe täpsemalt edasi, kuidas toetada.

 Ajakirja toimetus
MTÜ Vaimupuu, reg.nr. 80334123,
Muhu 9-64, Tallinn 13912
E-mail:
Tel 55 63 4449, Saada sõnum siin

Veebilehe loomine aara.ee

Tallinn kuulutas 2015 aasta

Tallinn kuulutas 2015 aasta

Merike Martinson, Tallinna abilinnapea Idee 2015 aasta Tallinna linnas puuetega inimeste aastaks nimetada sai alguse juba eelmise aasta kevadel, kui kohtusin puuetega inimestega ja neid esindavate organisatsioonide esindajatega Tallinna linn on alati olnud üks aktiivsemaid omavalitsusiEestis, kes puuetega inimesi märkab, nende probleemidele julgelt otsa vaatab ja neid probleeme ka lahendab.

Tallinn kuulutas 2015. aasta puuetega inimeste aastaks

www.vaimupuu.ee © 2015 MTÜ Vaimupuu » Ajakirja väljaandmine ja üritused