Telli ajakiri      Toeta      Kontakt      
Vähenenud töövõimega isikute hindamise metoodika testimise tulemused kinnitasid valitud lähenemisviisi toimivust ning andsid juhtnööre hindamise paremaks elluviimiseks. juulist 2016 Töövõime hindamise metoodika läbis testimise
Vaatasin kirjutist testitud kodulehe tegemine viimistletult sest kvaliteet maksab. Minu arvates on paarileheküljelise veebilehe tegemine optimeeritult puhul kvaliteedieelist selleks mugava veebilehtede tegemine vaata lähemalt kõvasti töötades on netilehtede tegemine mõistlikult siis firmast, tohutult edasiarendatud veebilehe valmistamine tehniliselt ka hea vastupidavusega. zero base cad

Töövõime hindamise metoodika läbis testimise

Alo Raun, Sotsiaalministeerium, Pressiteade 17. juuni 2015, juuni 2015

Vähenenud töövõimega isikute hindamise metoodika testimise tulemused kinnitasid valitud lähenemisviisi toimivust ning andsid juhtnööre hindamise paremaks elluviimiseks.

Töövõime hindamise metoodika läbis testimise

Järgmisel aastal algav töövõimereform tähendab üleminekut töövõimetuse hindamiselt töövõime hindamisele koos mitmete uute teenustega. Saamaks teada, kas uus hindamismetoodika toimib ning on praktikas elluviidav, testis ministeerium seda koostöös töötukassa, sotsiaalkindlustusameti ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega 275 töövõimekaoga inimese osalusel.
Täna töövõimereformi juhtrühmale esitletud testist selgus, et uue metoodika põhimõtted töötavad, kuid enne kasutuselevõttu on vaja teha metoodikas ja selle juhendites veel mõningaid täpsustusi ja parandusi. Ministeerium küsis testitutelt põhjalikku tagasisidet ning analüüsib seda koos metoodika autorite, töötukassa ja sihtrühmade esindajatega.
Töövõime hindamise metoodika on valminud tunnustatud rahvusvahelisi standardeid järgides Eesti töötervishoiuarstide eestvedamisel. Test kinnitas, et metoodika võimaldab hinnata eesmärgipäraselt inimeste terviseseisundist tulenevat võimekust ja takistusi töötamisel.
Rakendamise juures uuriti, kui hästi on sõnastatud asjasse puutuvad dokumendid ning toimib hindamisprotsess, näiteks infovahetus asutuste ja andmebaaside vahel. Siinjuures vaadeldi kahe ankeedi toimivust, millest ühe täidab töötukassa klient ja teise töövõimet hindav arst.
„Nagu ikka uue asja puhul, ilmnes ka siin, et ankeedi küsimused ei olnud alati üheselt mõistetavad ning vastused ei kirjeldanud seda infot, mida oodati,“ kommenteeris tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev testi tulemusi.
„Samuti selgus, et töövõimet hindavad arstid vajavad põhjalikumat koolitust, ning saime kasulikke ideid juhendite arusaadavamaks muutmiseks.“ Ministri sõnul on plaanis viia vastavad koolitused läbi järgmisel aastal tuginedes muuhulgas testi kogemusele.
Töövõime hindamises on vaja kasutada ka tervise infosüsteemi andmeid. Nimelt, kui ülal mainitud arst koostab töötukassa jaoks eksperthinnangut, ei piirdu ta üksnes sellega, mida inimene ise enda kohta ankeedis kirjutas, vaid võrdleb seda terviseseisundi kirjeldusega, mille on tema isiklik eri- või perearst tervise infosüsteemi lisanud.
Testist ilmnes, et kohati on taoline info puudulik või raskesti kasutatav. Tervise infosüsteemist saadavate andmete kvaliteedi parandamiseks suhtleb ministeerium haiglate ja perearstidega, toeks terviseameti tehtav järelevalve ning tehnilised arendused.
Töövõimereformi juhtrühm võttis testi tulemused teadmiseks, edasi arutab ministeerium tulemusi peamiste reformi sihtrühmadega. Juba sel reedel peetakse nõu vähenenud töövõimega inimeste esindusorganisatsioonidega ning plaanis on jätkata dialoogi ka edaspidi. Metoodika rakendusliku poole parandamisel toetutakse ka enam kui sajalt testis osalenud töövõimekaoga inimeselt saadud väärtuslikule tagasisidele.
„Soov on muuta küsimustikud selliseks, et keegi taotlejatest ei jääks hindamata seetõttu, et ta ei saanud ankeedi sõnastusest aru,“ selgitas sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna. Tema sõnul aitab taolist riski maandada ka asjaolu, et ankeeti on võimalik täita üheskoos töötukassa juhtumikorraldajaga, kes on läbinud vastava koolituse.
Töövõimereform rakendub järk-järgult aastatel 2016-2022. Kõigepealt ehk järgmise aasta 1. jaanuarist hakkavad praegused töövõimekaoga inimesed saama soovi korral uusi teenuseid, mis aitavad neil elus paremini toime tulla ja tööd leida.
Algselt pidi samaaegselt käivituma eelmainitud metoodikale tuginev uutmoodi hindamine koos töövõimetoetuse maksmise ja aktiivsusnõuetega, kuid lähtudes mai alguses värskete ministrite tehtud ettepanekutest on plaanis lükata uue metoodika alusel hindamine ja uue toetuse maksmine pool aastat edasi ehk alustada 1. juulist 2016.

Jõuluaeg, see on vaikuse ja heade tegude aeg. Valmistatakse piparkooke ja varsti tuuakse tuppa ka jõulukuusk.
Töövõime hindamise metoodika läbis testimise
Töövõime hindamise metoodika läbis testimise
Töövõime hindamise metoodika läbis testimise
Töövõime hindamise metoodika läbis testimise

Ajakirja tellimine
Ajakiri Vaimupuu Ajakiri ilmub neli korda aastas paberil kui ka kodulehel.
Tellimiseks saada toimetusele e-mail. Loe ajakirja tellimisest lähemalt siin

Fotokonkurss 2019
Tänavuse fotokonkursi teema oli „IMELISED INIMESED“.

edasi.

Toeta avaldamist
Ajakiri saab ilmuda vaid tänu tublidele toetajatele. Hea kui sul ja sinu firmal on võimalik ajakirja toetada. Loe täpsemalt edasi, kuidas toetada.

 Ajakirja toimetus
MTÜ Vaimupuu, reg.nr. 80334123,
Muhu 9-64, Tallinn 13912
E-mail:
Tel 55 63 4449, Saada sõnum siin

Veebilehe loomine aara.ee

Töövõime hindamise metoodika läbis

Töövõime hindamise metoodika läbis

Järgmisel aastal algav töövõimereform tähendab üleminekut töövõimetuse hindamiselt töövõime hindamisele koos mitmete uute teenustega Saamaks teada, kas uus hindamismetoodika toimib ning on praktikas elluviidav, testis ministeerium seda koostöös töötukassa, sotsiaalkindlustusameti ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega 275 töövõimekaoga inimese osalusel Vähenenud töövõimega isikute hindamise metoodika testimise tulemused kinnitasid valitud lähenemisviisi toimivust ning andsid juhtnööre hindamise paremaks elluviimiseks.

Töövõime hindamise metoodika läbis testimise

www.vaimupuu.ee © 2015 MTÜ Vaimupuu » Ajakirja väljaandmine ja üritused