Telli ajakiri      Toeta      Kontakt      
PÜHADE- JA UUE AASTA SOOVID Et kõikidele jaguks meelerahu, eneseusku ja häi d õnnestumisi uuel aastal; Et sobivaid, kaitstud või toetatud töökohti tekiks juurde, eeskätt ka avalikus sektoris; Et arstiabi oleks kättesaadav ilma pikkade järjekordadeta; Et inimesed oskaksid olla mõistvad ja toetaksid üksteist hea sõnaga; Et kõik saaksid õppida oma võimete kohaselt, olgu tegu laste või suurtega VAJADUS OLLA VAJALIK
Lõpuks saan jagada selge struktuuriga veebilehe koostamine sest selle puhul on tulemus kindel. Raske on võrrelda mahukama netilehe tegemine firmadele mis annab alati eelise, ja asjalik kodulehe valmistus professionaalselt loe lähemalt seda linki saab mitmeti lihtsa veebilehtede valmistamine ja paljude aspektide poolest midagi samavõrd kaalukat kui on selge veebilehtede loomine tasakaalustatult tähtis. selge struktuuriga kodulehe valmistamine kvaliteetselt kui uuele ettevõttele. zero base cad

VAJADUS OLLA VAJALIK

TEKST Liisa Pakosta, detsember 2015
VAJADUS OLLA VAJALIK
Liisa Pakosta

Me kõik oleme ühtemoodi inimesed. Inimene tahab olla vajalik, see on väga inimlik. Igaüks saab olla vajalik oma jõudu mööda. Vajalikuksolemise tahtmise ilusast soovist saab mure siis, kui teel on takistusi. Võrdõigusvoliniku töö on aidata takistusi kõrvaldada. Seaduse järgi töötame inimeste jaoks, kes tahavad tööd teha või õppida, ent ei saa seda mingil põhjusel teha. Puudega inimese teel on mitu takistust – küll ei usuta temasse või on endal eneseusk kõikuma löönud, küll ei osata pakkuda jõukohast tööd, või peljatakse põhjuseta. Kahjuks kardetakse kõige rohkem neid erivajadusi, mida silmaga näha pole. Teistest riikidest teame juhtumeid, kus ka pelgalt depressiooniravil käinud inimene võib tunduda tööandjale võimatuna, ehkki asutuses töötab näiteks ratastoolis inimesi.


TEISTMOODI HÄSTI TÖÖTAMINE
“Nii pühendunud ja lojaalne!” Just selline rõõmus hüüatus on kõlanud nende tööandjate suust, kellel olen palunud iseloomustada vaimupuudega töötajat. Selliseid tööandjaid on aga liiga vähe, kes on vaimse tervise häirega inimesele teadlikult tööd pakkunud. Võrdõigusvoliniku nõustamistel on paraku puuetega inimeste hulgast meie kõige sagedasemaks kliendiks vaimupuudega inimene või tema esindaja. Muremuster kordub – tahaks tööd teha, aga ei usaldata selleks kohta. Või kui töö kord leitud, aga kaastöötajad saavad haigusest teada, siis muutuvad kolleegid eemalehoidvaks, mõni hakkab isegi kaikaid kodaratesse loopima. Eneseusk saab tugeva hoobi ja inimene, kes seni tegi tööd rõõmuga, ei söanda enam tööle minna või hakkab pabistamise tõttu vigu tegema. Kurvastavalt on neil sapistel ütlejatel meelest läinud, et haigused käivad ikka mööda inimesi ja mitte keegi pole nende eest kaitstud. Korduv mure on ka agressiivsed ja inimese nõrka seisundit ära kasutavad kaubapakkujad, kes kalli järelmaksuga tooteid müües saavad inimesed lõpuks kohtutäituri lõa otsa, nii et inimesel kaob motivatsioon tööd teha, kaupmees saab aga täituri abiga viimse kui sendi kätte.


Eesti töövõimereformile on vaimupuudega inimesed kindlasti üheks kõige suuremaks väljakutseks ja oma erilist olukorda, ka senist suurt peataolekut avaliku sektori enda poolt, on huvikaitseorganisatsioonid põhjalikult esitlenud. Alates sellest, et vaimuhaigust pole võimalik abivahenditega leevendada ja lõpetades aktiivsuskohustuse kui uue lisapinge võimalikust tervistkahjustavast mõjust. Kindlasti jälgib võrdõigusvolinik seda, kuidas töövõimereformi puudutavad lubadused – paljud neist ju päris ilusad – tegelikkuses tööle hakkavad. Eriti veel Eestis, kus paljud tänased meie vaimupuudega inimesed pole veel kordagi saanud võimalust jõukohast tööd teha, ei talu lisapingeid ega ole valdava enamiku tööandjate juures teretulnud.


ÕIGUSED TÖÖKOHAL
Kui inimest koheldakse tema eripärade tõttu teistmoodi, ent inimene saab samal ajal oma tööga igati hästi hakkama, siis on tegu diskrimineerimisega. Diskrimineerimise eest kaitseb inimest võrdse kohtlemise seadus.
Tööandjal ega kolleegidel ei ole lubatud küsida tervise kohta, välja arvatud selles osas, mis puudutab või võib mõjutada otseselt konkreetse töö tegemist. Tööga seonduva peaks töötaja oma tööandjaga saama turvalises ja vastastikku austavas õhkkonnas läbi rääkida.
Samas on see igaühe sügavalt isiklik otsus, kas tööandjale rääkida või mitte rääkida oma eripäradest ja erivajadustest – välja arvatud juhtudel, kus töö tulemus võib puudest sõltuda. Üldiselt on oma olukorrast rääkimisest ikka rohkem kasu kui kahju. Esiteks soovib osa tööandjaid tööle võtta erivajadustega inimesi ja te võite neile seetõttu eriti hästi sobida. Avalik sektor on nüüd lubanud tööle võtta 1000 puudega inimest. Teiseks – kui tööandja ei tea teie puudest või erivajadusest, siis on praktiliselt võimatu rääkida diskrimineerimisest, ja tööandjal pole ka mingit alust tööülesandeid või tööaega kuidagi kohandada. Kolmandaks pole vaja siis karta millegi ilmsikstulekut, vaid saab keskenduda tööle. Ent iga olukord on erinev ja ka meieni jõuavad rohkem valusad kogemused. Ehkki inimesi, keda see kõik otseselt puudutab, on väga palju. Rohkem kui igal kümnendal tööealisel inimesel Eestis oli 2013. aastal asja tohtri juurde psüühika- või käitumishäirete tõttu. Psüühika- või käitumishäiretest tingitud töövõimetust olid ekspertiisid näidanud mullu ligi 33 000 inimesele. Samas on tööandjate ja avalikkuse teadlikkus puuetega inimeste võimetest madal, eriti madal on see aga taas silmale nähtamatu puhul. Kahjuks puudub suuresti ka hea Euroopa praktika, sest ka teistes, meist palju rikkamates riikides alles hakatakse taas avastama vaimupuudega inimeste võimekusi.


Eneseusk, õppimistahe ja aitajad on vaimupuudega inimesele erilise väärtusega, kuna nende olukord on hapram. Eri riikides tehtud uuringud näitavad, et enamik vaimupuudega inimestest soovib väga tööd teha ja kasulik olla, ent samal ajal on just nende hulgas tööpuudus mitu korda suurem, kui tervete või näiteks füüsilise puudega inimeste hulgas. Olukorda pole parandanud isegi mitte kvoodid puuetega inimeste töölevõtmiseks – siis eelistatakse sageli teiste puuete esindajaid. Osalt toimub see isegi vastupidiselt – kvootidega oleks probleem justkui lahendatud, samas kui kõige haavatavamate jaoks ei muutu suurt midagi. Ka seda tuleb silmas pidada, kui räägime avaliku sektori 1000 töökohast puuetega inimestele.


Mis siis aitaks? Varasem abi. Ühiskonna suhtumine, kus oma eripärast saaks valehäbita rääkida, kartmata kolleegide õelusi või tööandja hirme. Toetused, mis aitaks inimesel tööle saada, tööle jääda ja töövõimet parandada. Töökogemused, praktilised oskused ja jõukohane haridustee, mis poleks liiga lühike ning oleks ka tööturul abiks. Avalikkuse teadlikkus, mis toetaks iga inimese julgust ja oskust tunnistada muutusi omaenda ja teiste tervises ja varakult abi otsimist. Pikkade järjekordadeta ligipääs psühhiaatrilisele ravile. Abi tööandjatele, kelle palgal on vaimse tervise häirega inimesi.


PÜHADE- JA UUE AASTA SOOVID
Et kõikidele jaguks meelerahu, eneseusku ja häid õnnestumisi uuel aastal;
Et sobivaid, kaitstud või toetatud töökohti tekiks juurde, eeskätt ka avalikus sektoris;
Et arstiabi oleks kättesaadav ilma pikkade järjekordadeta;
Et inimesed oskaksid olla mõistvad ja toetaksid üksteist hea sõnaga;
Et kõik saaksid õppida oma võimete kohaselt, olgu tegu laste või suurtega.

Jõuluaeg, see on vaikuse ja heade tegude aeg. Valmistatakse piparkooke ja varsti tuuakse tuppa ka jõulukuusk.
VAJADUS OLLA VAJALIK
VAJADUS OLLA VAJALIK
VAJADUS OLLA VAJALIK
VAJADUS OLLA VAJALIK

Ajakirja tellimine
Ajakiri Vaimupuu Ajakiri ilmub neli korda aastas paberil kui ka kodulehel.
Tellimiseks saada toimetusele e-mail. Loe ajakirja tellimisest lähemalt siin

Fotokonkurss 2019
Tänavuse fotokonkursi teema oli „IMELISED INIMESED“.

edasi.

Toeta avaldamist
Ajakiri saab ilmuda vaid tänu tublidele toetajatele. Hea kui sul ja sinu firmal on võimalik ajakirja toetada. Loe täpsemalt edasi, kuidas toetada.

 Ajakirja toimetus
MTÜ Vaimupuu, reg.nr. 80334123,
Muhu 9-64, Tallinn 13912
E-mail:
Tel 55 63 4449, Saada sõnum siin

Veebilehe loomine aara.ee

VAJADUS OLLA VAJALIK

VAJADUS OLLA VAJALIK

Liisa Pakosta Me kõik oleme ühtemoodi inimesed Inimene tahab olla vajalik, see on väga inimlik

VAJADUS OLLA VAJALIK

www.vaimupuu.ee © 2015 MTÜ Vaimupuu » Ajakirja väljaandmine ja üritused