Telli ajakiri      Toeta      Kontakt      
Sotsiaalministeerium otsib uusi võimalusi, kuidas toetada erivajadustega inimesi, kes elavad oma päris-kodudes VASTAB RAIT KUUSE, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler
Hooga alustades kodulehe valmistus firmadele kohta kirjutatud. Minu arvates on hobi jaoks veebilehtede programmeerimine põhjalikult mis annab alati eelise, vahedalt efektiivse kodulehe koostamine kvaliteetselt kogu sisu vajalik ja soodne veebilehe valmistamine kiiresti mis töötab ka koormusega midagi samavõrd kaalukat kui on korralik veebilehe tegemine hästi juures tähtis ka tugi. ettevõtte lehe tegemine kui on asjatundlik. zero base cad

VASTAB RAIT KUUSE, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler

Märts 2017
VASTAB RAIT KUUSE, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler
Rait Kuuse

Veebruaris avaldas Postimees Käo Päevakeskuse esinduskogu kirja, kus avaldati nördimust selle üle, et nende õuele ehitatakse kodu erihoolekande-teenuse saajatele ehk neile, kes varem hooldekodus elasid.

Erihoolekandeteenuseid saab Eestis 2500 inimest ja nende elu on riik parandanud. Samasuguste diagnooside ja puuetega täisikka jõudnud inimesi, kes elavad oma päriskodudes koos sugulastega, on aga tervelt 12 000. Tihtipeale vajaksid nende

hooldajad vanuse tõttu juba ise hooldajaid.

Väga paljud neist peredest ei saa ega pole kunagi saanudki mingit tuge erihoolekandesüsteemilt – kuigi seadus ütleb selgelt, et ka kõigil neil oleks õigus saada osa riiklikust erihoolekandest.

 

kindlasti ei ole ole riik oma tegevuste kavandamisel ükskõikne või hoolimatu. Sotsiaalministeeriumi poolt oleme me algatanud mitmeid tegevusi, mis aitaksid mitte ainult hooldekodudes elavaid inimesi, vaid ka neid, kes lähedaste toel on suutelised elama kodus. Me peamegi parimaks, kui inimesed saavad elada võimalikult kodustes tingimustes. Selleks tuleb aga abivajajatele pakkuda erinevaid toetavaid teenuseid. Riigis on korraldatud nii, et selliste teenuste pakkumine peab olema inimesele võimalikult lähedal. Meil pakub riik koduses keskkonnas elamiseks abi ja toetust kohalike omavalitsuste kaudu. Sotsiaalkindlustusamet toetab omakorda riiklike teenuste ja toetustega.

Kindlasti vajavad senisest enam tuge ja ka tähelepanu need pered, kes on oma igapäevase elu selliselt korraldanud, et puudega täisealine pereliige saaks kodus elada. Ilmselgelt on see peredelt eeldanud raskete valikute tegemist. Meil on hea koostöö omastehooldajate esindusorganisatsioonidega ja EPIK-ga, kelle kaasabil otsime lahendusi omastehooldajatele parema tugisüsteemi loomiseks. Loodetavasti juba järgmisel aastal on esimesed lahendused näha. Pereliikmete ja lähedaste abi ei saa asendada, kuid neid saab kindlasti toetada rohkemaga. Usun, et liigume siin ühiselt õiges suunas.

 

Miks ehitatakse AS Hoolekandeteenuste maja Käo keskuse hoovi? Kuidas ja kas see Teie meelest mõjutab Käo Keskuse hoolealuste liikumisvõimalusi?

Hoolekandeteenuste AS töötajad otsivad võimalusi Tallinnasse laieneda, sest praegu on paljud Tallinnast pärit inimesed laiali üle Eesti ning sooviksid Tallinnasse lähedaste juurde tagasi tulla. Erinevate ametite koostöös leiti sobivad krundid ning allkirjastati kokkulepped Tallinna Linnavalitsusega. AS Hoolekandeteenused on avaldanud igakülgset soovi õueala ühiselt ja sõbralikult kasutada ja loodan, et projekti ettevalmistamisel kokkulepped ka saavutatakse.

Uude rajatavasse kodusse saavad esimeses järjekorras teenusele need Tallinnast pärit inimesed, kes täna elavad kodulinnast väga kaugel. Tulevikus on samad teenusekohad kättesaadavad järgmistele Tallinnast pärit klientidele. Sellised otsused ongi pikaajalised ja peaks andma muuhulgas kindlust ka neile peredele, kes teavad, et nende pereliige vajab tulevikus riigi poolt pakutavat abi ja elukohta.

 

Kuidas edeneb vaimupuudega ja psüühikahäiretega inimestele mõeldud väiksemate kodude ehitamine? Kas suurtest kodudest (nt Võisiku) plaanitakse mingiks hetkeks üldse loobuda?

Me tahame tõesti suurtest, inimasustusest kaugel asuvatest hooldekodudest loobuda. Üllatusena ei lähe see kergelt. Kuigi me teame, et erivajadustega inimesed peavad saama elada kodustes tingimustes ja kasutada erinevaid avalikke teenuseid ja osaleda tööturul, siis usub suur hulk inimesi endiselt, et erivajadustega inimeste koht ei ole teiste hulgas. Meie sotsiaalministeeriumis nii ei usu ega saa sellise hoiakuga ka leppida. Seetõttu kulub palju aega vaidlustele ja läbirääkimistele, kuid sellest hoolimata on eesmärk selge: suured erihooldekodud asenduvad väiksematega ja need paiknevad tulevikus asulates, kus on ligipääs transpordile, töökohtadele ja muudele kõikidele elanikele mõeldud hüvedele. Küsimuses mainitud Võisiku suletakse samuti ning aastaks 2020 peaks meie erihoolekanne olema hoopis teist ja inimsõbralikumat nägu kui täna.

Ühes majas osutatakse teenuseid kuni 30 inimesele ja need jagunevad omakorda väiksemateks peresarnasteks üksusteks. Igapäevane elu on sarnane perega: ühiselt otsustatakse, kellel millised kohustused on, mida süüa tehakse, millal poodi minnakse. Toitlustamine ei toimu suurtes söögisaalides, vaid ikka oma perega koos; pesu ei pesta kord nädalas pesumajas, vaid vastavalt pere vajadustele kohapeal. Kõik peavad saama oma võimetele kohaselt areneda ja kaasa lüüa.

Erihooldekodudest kogukondadesse toodud isikutele teenuste osutamine on end juba tõestanud – koos inimesega on leitud sobivaid töid ja vabaaja veetmise võimalusi, mis seni olid keskustest väljas asuvates hooldekodudes kättesaamatud. Muutus on kõikide jaoks suur, kuid ma ei näe ka muud teed tagamaks kaasaegseid tingimusi neile, kes ilma toe ja hooleta üksi hakkama ei saaks.

 

Mis plaanid ja toetusvõimalused on nende 12 000 inimesega, kes ei ela perekodudes?

Saan vastata sarnaselt esimese küsimusega, et hetkel otsitakse lahendusi, millist abi peredele pakkuda. Need inimesed, kes erihoolekandeteenuseid vajavad, saavad neid taotleda ja riigil tuleb planeerida teenuste osutamist selliselt, et vajalikku tuge ka pakkuda. Nagu eelnevalt öeldud, tuleb abi andmise lahendada esmalt kohalikul ja siis riiklikul tasandil. Kuid selge on see, et väljakutsed nende inimeste paremaks toetamiseks on suured.

 

Suurte hoolekandeasutuste töötajatel on mure, et nende töökohad kaovad, kui tekivad perekodud. Mida soovitate suurte hoolekandeasutuste töötajatele?

Ka perekodudes on head ja kogemustega personali vaja, kindlasti leiavad paljud seni suurtes hooldekodudes töötanud inimesed endale seal uue töökoha. Samuti peab kasvama kodus ja kogukonnas pakutava abi maht ja valik, kogukonnas pakutavate teenuste puhul on tarvis tänaste töötajate panustamist. Sotsiaalhoolekandes suureneb selliste ameti pidajate vajadus aasta-aastalt.

Lisaks teeb AS Hoolekandeteenused töötajate koondamisel koostööd Töötukassaga, kellega koos püütakse leida alternatiivseid töö võimalusi ning vajadusel pakutakse ümberõpet ja muid võimalusi. Eesmärk on ikkagi lähtuda erivajadustega inimestest ja nende olukorra parandamisest. Mõningane muutus ka töökohtade osas on siin paratamatu.  

 

Tulevikus kaovad ära suured hoolde-kodud. Uued väiksemad kodud ehitatakse linnadesse. Sotsiaalministeerium otsib uusi võimalusi, kuidas toetada erivajadustega inimesi, kes elavad oma päris-kodudes.

 

 

Jõuluaeg, see on vaikuse ja heade tegude aeg. Valmistatakse piparkooke ja varsti tuuakse tuppa ka jõulukuusk.
VASTAB RAIT KUUSE, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler
VASTAB RAIT KUUSE, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler
VASTAB RAIT KUUSE, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler
VASTAB RAIT KUUSE, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler

Ajakirja tellimine
Ajakiri Vaimupuu Ajakiri ilmub neli korda aastas paberil kui ka kodulehel.
Tellimiseks saada toimetusele e-mail. Loe ajakirja tellimisest lähemalt siin

Fotokonkurss 2019
Tänavuse fotokonkursi teema oli „IMELISED INIMESED“.

edasi.

Toeta avaldamist
Ajakiri saab ilmuda vaid tänu tublidele toetajatele. Hea kui sul ja sinu firmal on võimalik ajakirja toetada. Loe täpsemalt edasi, kuidas toetada.

 Ajakirja toimetus
MTÜ Vaimupuu, reg.nr. 80334123,
Muhu 9-64, Tallinn 13912
E-mail:
Tel 55 63 4449, Saada sõnum siin

Veebilehe loomine aara.ee

VASTAB RAIT KUUSE, Sotsiaalministeeriumi

VASTAB RAIT KUUSE, Sotsiaalministeeriumi

Rait Kuuse Veebruaris avaldas Postimees Käo Päevakeskuse esinduskogu kirja, kus avaldati nördimust selle üle, et nende õuele ehitatakse kodu erihoolekande-teenuse saajatele ehk neile, kes varem hooldekodus elasid Erihoolekandeteenuseid saab Eestis 2500 inimest ja nende elu on riik parandanud

VASTAB RAIT KUUSE, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler

www.vaimupuu.ee © 2015 MTÜ Vaimupuu » Ajakirja väljaandmine ja üritused