Telli ajakiri      Toeta      Kontakt      
Üha olulisem on arendada omavalitsustes neid teenuseid, mis toetavad inimese pikaajalist iseseisvat toimetulekut oma kodus, leiti täna sotsiaalministeeriumis toimunud kohtumisel Eesti Linnade ja Valdade Liiduga (ELVL). Omavalitsuste esindajatele tutvustati pikaajalise hoolduse lahendusettepanekuid ja erivajadusega inimeste poliitika kaasajastamise võimalusi. aprillil Omavalitsuste esindajatele tutvustati hoolekandepoliitika plaane
Äraütlemata kodulehtede valmistamine mille puhul saaks kvaliteeti hinnata. Hoolsalt käsitööna hobi jaoks kodulehe koostamine mille puhul on alati ajavaru selleks kiire kodulehtede uuendamine põhjalikult http://www.aara.ee/Kodulehekulje_loomine_majandustarkvara_muugi_ja_ko_42-6#vi teadmiste poolest mõjus veebilehe uuendamine asjatundjatelt olulistele aspektidele lisaks kõigele on MTÜ kodulehe tegemine sest sarnasel teemal ka abs cad dir

Omavalitsuste esindajatele tutvustati hoolekandepoliitika plaane

Jaanuar 2019

Üha olulisem on arendada omavalitsustes neid teenuseid, mis toetavad inimese pikaajalist iseseisvat toimetulekut oma kodus, leiti täna sotsiaalministeeriumis toimunud kohtumisel Eesti Linnade ja Valdade Liiduga (ELVL). Omavalitsuste esindajatele tutvustati pikaajalise hoolduse lahendusettepanekuid ja erivajadusega inimeste poliitika kaasajastamise võimalusi.

Omavalitsuste esindajatele tutvustati hoolekandepoliitika plaane

„Põhieesmärk sotsiaalkaitse korraldamisel on meil ühine – iseseisev ja õnnelik inimene. See on ainuõige lähtekoht ka riigi ja kohalike omavalitsuste arutelule. Sotsiaalteenuste kättesaadavus ja kõikuv kvaliteet on endiselt üleriigiline probleem," ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. „Samuti on puudu lahendustest, mis toetaksid inimese toimetulekut oma kodus. Tugiteenused peavad liikuma abivajajale lähemale ja killustatust tervikuna tuleb vähendada. Abivajaja jaoks on tähtis, et ta saaks õigeaegset ja asjakohast abi, vaatamata sellele, kes ja kus seda osutab. Lähiaja peamine väljakutse on tagada, et abivajaja ei sõltuks sellest, kui hästi ta suudab erinevate asutuste, teenuste ja toetuste rägastikus orienteeruda. Siinkohal tundub abi koordineerimise ja korraldamise koondamine kohalikule tasandile paljulubav suund.“

 

„Rahvastiku vananemisega kaasneva hoolduskoormuse ja kõrvalabi vajaduse kasvu arvesse võttes suureneb tulevikus nõudlus toetavate teenuste ja kvaliteetsete hooldusvõimaluste järele,“ ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei. „Teeme üleriikliku omavalitsusliidu kaudu koostööd sotsiaalministeeriumiga ja kujundame kohalike omavalitsuste ettepanekud, kuidas saaks tänast sotsiaalkaitse süsteemi veelgi tõhusamaks ja inimesekesksemaks muuta, et inimestele oleks tagatud kaasaegsed ja kodulähedased teenused.“

 

Valitsus kiitis detsembris kabinetinõupidamisel heaks sotsiaalministeeriumis valminud pikaajalise hoolduse lahendusettepanekud, millega plaanitakse omavalitsustes arendada edasi kodus elamist toetavaid teenuseid, pakkuda omastehooldajatele senisest enam tuge ja vaadata üle omavalitsuste sotsiaalkaitse rahastus, sealhulgas inimeste omaosalus sotsiaalteenuste eest tasumisel. Loodav pikaajalise hoolduse süsteem hõlmab nii lapsi, tööealisi kui eakaid. Lisainfo: http://www.sm.ee/et/uudised/minister-iva-inimene-peab-vajalikku-abi-saama-oma-kodus-voi-selle-lahedal

 

Muu hulgas räägiti täna ka erivajadusega inimeste valdkonna kaasajastamise võimalustest, mis hõlmavad nii riigi kui ka omavalitsuse ülesannetesse suurema selguse loomist, teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamist ning puudega inimeste toetusi. Erivajadusega inimeste tugisüsteemi korrastamise eesmärk on paremini siduda sotsiaal-, tervishoiu-, tööturu- ja haridusvaldkonna teenused ja toetused. Nii on võimalik tagada inimesele erivajadusega toimetulemiseks vajalikku ja püsivat tuge läbi terve elu. Lisainfo: http://www.sm.ee/et/uudised/puudega-inimeste-teenused-ja-toetused-voeti-luubi-alla

 

Ministeeriumi ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu koostöö on regulaarne, järgmine kohtumine toimub 4. aprillil.

 

Soovime sõpradele, liikmetele ja koostööpartneritele Head vana aasta lõppu!
Omavalitsuste esindajatele tutvustati hoolekandepoliitika plaane
Omavalitsuste esindajatele tutvustati hoolekandepoliitika plaane
Omavalitsuste esindajatele tutvustati hoolekandepoliitika plaane
Omavalitsuste esindajatele tutvustati hoolekandepoliitika plaane

Ajakirja tellimine
Ajakiri Vaimupuu Ajakiri ilmub neli korda aastas paberil kui ka kodulehel.
Tellimiseks saada toimetusele e-mail. Loe ajakirja tellimisest lähemalt siin

Fotokonkurss 2019
Tänavuse fotokonkursi teema oli „IMELISED INIMESED“.

edasi.

Toeta avaldamist
Ajakiri saab ilmuda vaid tänu tublidele toetajatele. Hea kui sul ja sinu firmal on võimalik ajakirja toetada. Loe täpsemalt edasi, kuidas toetada.

 Ajakirja toimetus
MTÜ Vaimupuu, reg.nr. 80334123,
Muhu 9-64, Tallinn 13912
E-mail:
Tel 55 63 4449, Saada sõnum siin

Veebilehe loomine aara.ee

Omavalitsuste esindajatele tutvustati hoolekandepoliitika

Omavalitsuste esindajatele tutvustati hoolekandepoliitika

„Põhieesmärk sotsiaalkaitse korraldamisel on meil ühine – iseseisev ja õnnelik inimene See on ainuõige lähtekoht ka riigi ja kohalike omavalitsuste arutelule Üha olulisem on arendada omavalitsustes neid teenuseid, mis toetavad inimese pikaajalist iseseisvat toimetulekut oma kodus, leiti täna sotsiaalministeeriumis toimunud kohtumisel Eesti Linnade ja Valdade Liiduga (ELVL). Omavalitsuste esindajatele tutvustati pikaajalise hoolduse lahendusettepanekuid ja erivajadusega inimeste poliitika kaasajastamise võimalusi.

Omavalitsuste esindajatele tutvustati hoolekandepoliitika plaane

www.vaimupuu.ee © 2015 MTÜ Vaimupuu » Ajakirja väljaandmine ja üritused